สลัดบาร์

สลัด 1 กล่อง มี

- กรีนโอ๊ค

- เรดโอ๊ค

- บัตเตอร์เฮด

- ฟินเล่ย์

- หัวหอมใหญ่

- แครอท

- มะเขีอเทศ

- แตงกวาญี่ปุ่น

 

50 บาท
จำนวน:
Visitors: 41,669